Galileo Galilei (1564-1642)

Galileo adalah ilmuwan Italia yang dikenal sebagai satu ilmuwan modern yang pertama. Deskripsi matematikanya mengenai benda jatuh masih berlaku hingga sekarang. Ia juga membuat banyak temuan mengenai perbintangan. Ialah orang yang pertama melihat kawah-kawah di bulan dengan menggunakan teleskop. Penemuannya bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja Roma pada waktu itu. Akibatnya, ia dihukum oleh pengadilan agama dan meninggal ketika sedang menjalani hukuman.

Iklan